Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana prof. dr hab. inż.  Tomasza Otmianowskiego

Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
w latach 1996-2002,  wybitnego specjalisty z zakresu eksploatacji maszyn,
zasłużonego organizatora życia naukowego i nauczyciela akademickiego.

Zachowamy Pana Profesora we wdzięcznej pamięci.

Wyrazy współczucia składają
Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn
i społeczność akademicka Politechniki Świętokrzyskiej