Precyzja pomiarów

Precyzja pomiarów

Łysica, zaliczana do Korony Gór Polski jest wyższa niż wykazano na mapach topograficznych. Ma ponad 613 m n.p.m. Błąd na mapach wykryli naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej. I to nie koniec rewelacji. To wschodni wierzchołek, czyli Skała Agaty, a nie zachodni jest najwyżej położonym punktem na Łysicy.

Zaczęło się zupełnie przypadkiem od innych badań dotyczących modelu terenu – tłumaczy dr Maciej Hajdukiewicz z Katedry Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami Politechniki Świętokrzyskiej.

Uwagę naukowców zwrócił fakt, że wysokości pokazywane na nim są dużo większe niż te do których przyzwyczaili się patrząc na mapy topograficzne. Dlatego temat zaczęli drążyć. Okazało się, że błędu na modelu nie ma, a wysokości na mapach topograficznych znacznie odbiegają od rzeczywistości.

Największe różnice naukowcy odkryli w przypadku Skały Agaty zwanej Zamczyskiem. Na modelu widniała wysokość 613,4 m n.p.m. , na ogólnie dostępnych mapach zaledwie 608 m. Dlatego naukowcy pojechali w teren. Pomiary kilkukrotnie powtarzali niezależnymi metodami. Dowiedli, że wysokość Zamczyska jest jeszcze większa niż na modelu terenu i wynosi  613,8 m n.p.m.

Skała Agaty już w pomiarach sprzed lat w niektórych archiwalnych dokumentach widniała jako wyższa część Łysicy. Ale dane nie zostały uwzględnione na późniejszych mapach. Naukowcy w końcu uporządkowali to co przez lata było pomijane w oficjalnych obliczeniach. I jak mówią, prawidłowe dane powinny ujrzeć światło dzienne.