Przedłużamy rekrutację

Przedłużamy rekrutację

Bezpłatne korepetycje z matematyki, fizyki i języka angielskiego. Zajęcia praktyczne na Politechnice Świętokrzyskiej i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego oraz warsztaty z efektywnego uczenia. Trwają spotkania informacyjne dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu UE „Dziś uczeń — jutro student”. Rekrutacja została przedłużona do 24 listopada 2023 r.

Nabór do projektu prowadzony jest w szkołach ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego – liceach, technikach i szkołach branżowych 2-stopnia. Projekt w złożeniu ma trwać 4 lata. Jego celem jest zniwelowanie  deficytów utrudniających rozpoczęcie nauki na studiach wyższych. W ramach projektu zaplanowano 4 edycje w kolejnych latach szkolnych, dla Uczniów z klas III i IV z liceów ogólnokształcących, klas IV i V z techników oraz Uczniów szkół branżowych 2-stopnia.

Szczegóły na stronie www.tu.kielce.pl/dzis-uczen-jutro-student/o-projekcie/

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie