Rekrutacja na wyjazdy pracownicze ERASMUS+

Rekrutacja na wyjazdy pracownicze ERASMUS+

Zapraszamy do udziału w trwającej rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/23.

Oferta skierowana jest do:

  • nauczycieli akademickich,
  • pracowników administracyjnych,

Pracownicy mogą skorzystać z programu Erasmus+ na dwa sposoby:

  1. wyjazd w celu prowadzenia zajęć (STA) –oferta skierowana jest do nauczycieli akademickich. W trakcie, pobytu w uczelni zagranicznej należy przeprowadzić 8 godzin wykładów;
  2. wyjazd w celach szkoleniowych (STT) – oferta skierowana jest nie tylko do nauczycieli, ale również do pracowników administracyjnych. Celem wyjazdu powinno być podniesienia zdefiniowanych kompetencji zawodowych (Celem nie może być udział w konferencji ani prowadzenie badań naukowych).
  • Każdy wyjazd może trwać od 2-5 dni;
  • Zasady realizacji wyjazdów oraz więcej informacji na stronie erasmus.tu.kielce.pl/witamy/pracownicy/
  • Wnioski należy składać do wydziałowych koordynatorów (dane kontaktowe: erasmus.tu.kielce.pl/witamy/koordynatorzy/), a w przypadku pracowników administracyjnych z jednostek centralnych do Działu Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej pokój 4.20 C (4.09 C)

Rekrutacja trwa do 31 marca 2022 r.