Rotary Club Kielce

Rotary Club Kielce

Rotary Club Kielce włączył się w akcję drukowania przez pracowników i studentów Politechniki Świętokrzyskiej przyłbic ochronnych, które są przekazywane do szpitali i służb ratowniczych z województwa świętokrzyskiego. Kielecki klub zakupił filament do drukarek 3D, na których drukowane są przyłbice medyczne.
Rotary jest światową organizacją humanitarną z ponad 1,2 miliona członkami zrzeszonymi w 34.500 klubach Rotary w ponad 200 krajach i regionach geograficznych. Członkowie spotykają się regularnie w celu pomocy potrzebującym osobom w lokalnych społecznościach. Pomoc ta przekazywana jest w formie pracy własnej członków klubu lub poprzez zbiórkę pieniędzy, które przekazywane są na określone cele charytatywne.