Jaką ofertę edukacyjną przygotowała uczelnia dla przyszłych studentów?

Od przyszłego roku studenci będą mieli do wyboru 21 atrakcyjnych kierunków studiów. Do wyboru cztery nowe: elektromobilność, teleinformatyka, informatyka przemysłowa i inżynieria środków transportu. Warto dodać, że od zeszłego roku młodzież może wybrać studia na kierunku automatyka i elektrotechnika przemysłowa.

W jaki sposób obecna sytuacja epidemiczna wpłynie na przyjęcia na Uczelnię? Na co kandydaci muszą zwrócić szczególną uwagę?

Zasady rekrutacji będą podobne do tych z lat ubiegłych. Zasadnicze zmiany dotyczą harmonogramu, wynikają z nowych terminów matur oraz ograniczeń w bezpośrednich kontaktach między kandydatami i pracownikami Uczelni.

Jakie będą terminy rekrutacji tym roku?

Tegoroczna rekrutacja rozpocznie się 25 maja, od tego dnia kandydaci będą mogli zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym. Tura podstawowa trwać będzie do 16 sierpnia br. Na kierunki, na które nie zostanie wyczerpany limit przyjęć we wrześniu prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Wszyscy chętni, w tym również osoby zdające maturę poprawkową, będą mogli wziąć udział na początku października w rekrutacji dodatkowej.

Czy termin wypełnienia formularza zgłoszeniowego ma jakieś znaczenie?

Nie, w każdej z tur termin wykonania zgłoszenia nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest tylko, żeby kandydaci prawidłowo wprowadzili wszystkie niezbędne dane, w tym również wyniki matur, wybrali interesujący ich kierunek studiów oraz wykonali opłatę rekrutacyjną.

Czy kandydat może wybrać kilka kierunków studiów?

Tak. Należy jednak pamiętać, że każdy wybór wiąże się koniecznością wykonania opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 85 PLN, a na architekturę 150 PLN.

Czy są planowane zmiany w egzaminie wstępnym na kierunek Architektura?

Egzamin zostanie przeprowadzony w trzecim tygodniu lipca, a więc jeszcze przed ogłoszeniem wyników matur. Odbędzie się on w salach wykładowych Uczelni, w tradycyjnej formie w sposób zapewniający bezpieczeństwo kandydatów i pracowników – zgodnie z zasadą ograniczonego kontaktu między nimi.

Czy brak egzaminów ustnych na tegorocznej maturze zmieni coś w procedurze rekrutacyjnej?

Nie, na wszystkich kierunkach studiów Politechniki Świętokrzyskiej w konkursie świadectw brane są pod uwagę wyłącznie oceny z części pisemnej egzaminu dojrzałości. Brak części ustnej nic więc tutaj nie zmienia.

Jakie zmiany czekają laureatów i finalistów olimpiad?

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu centralnego otrzymali z mocy prawa tytuł finalisty, nie było więc konieczności wprowadzania żadnych zmian w tym zakresie.

Co w przypadku, gdy kandydat nie wprowadzi wyników lub pomyli się przy wpisywaniu?

Po zamknięciu tury wyniki weryfikowane są z Krajowym Rejestrem Matur i to one w pierwszej kolejności brane są w konkursie świadectw. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dane są tam dostępne, dlatego kandydaci powinni zwrócić szczególną uwagę przy wprowadzaniu ocen.

W jaki sposób będą przekazywane kandydatom informacje o rekrutacji?

Większość informacji będzie podawana drogą elektroniczną – informacje będą dostępne na indywidualnym koncie kandydata. Listy zakwalifikowanych i przyjętych na studia będą również zamieszczane na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej.

Czy wzorem lat ubiegłych kandydaci będą musieli przynieść osobiście dokumenty na uczelnię?

Nowością w tegorocznej rekrutacji będzie konieczność przesłania do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów dokumentów w postaci cyfrowej (czytelnych zdjęć lub skanów), na tej podstawie zostaną oni wpisani na listę studentów pierwszego roku. Wymagane dokumenty w wersji papierowej kandydaci będą mogli donieść na uczelnię już po rozpoczęciu roku akademickiego.

Czy w tym roku kandydaci muszą dostarczyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów?

Decyzja zostanie podjęta w terminie późniejszym, czekamy na wytyczne z Ministerstwa Zdrowia.