Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

1 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr Marcela Armańska kierownik Biuro Dziekana WEAiI Kierownik Działu Biuro Dziekana WEAiI
Poprzedni 1 Następny