Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

5 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Katarzyna Giemza-Wszędybył kierownik Sekcja Obsługi Administracyjnej WMiBM Kierownik Działu Biuro Dziekana WMiBM
mgr inż. Paulina Kowalik-Komisarska Sekcja Obsługi Administracyjnej WMiBM specjalista administracyjny Biuro Dziekana WMiBM
mgr Agata Kubicka Sekcja Obsługi Administracyjnej WMiBM starszy referent Biuro Dziekana WMiBM
mgr Marta Olczyk Sekcja Obsługi Administracyjnej WMiBM specjalista administracyjny Biuro Dziekana WMiBM
mgr Ewa Ziach Sekcja Obsługi Administracyjnej WMiBM starszy referent Biuro Dziekana WMiBM
Poprzedni 1 Następny