Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

2 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Maria Durlik Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej referent administracyjny Biuro Dziekana WIŚGiE
prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko kierownik Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej profesor Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
Poprzedni 1 Następny