Skład pierwszej Rady Uczelni

 1. dr Andrzej Mochoń (Przewodniczący Rady) – Prezes Zarządu Targów Kielce (od 2006 roku), Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej BBC
 2. dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof PŚk – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury,
 3. dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof PŚk – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,
 4. Konstanty Kamionka – Założyciel i prezes, a obecnie większościowy udziałowiec KH-KIPPER
 5. dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn,
 6. Leszek Walczyk – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Klastra Przedsiębiorców Branży Metalowej i Odlewniczej „METAL – CAST” oraz Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach.
 7. Mateusz Rogacki – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Ustawowe zadanie Rady Uczelni

 • opiniowanie projektu strategii uczelni;
 • opiniowanie projektu statutu;
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
 • monitorowanie zarządzania uczelnią;
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.