Studenci-wynalazcy nagrodzeni medalami podczas wystawy IWIS 2022

Studenci-wynalazcy nagrodzeni medalami podczas wystawy IWIS 2022

W dniu 18 października 2022 r. odbyła się 16. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków – International Warsaw Invention Show IWIS 2022 on-line, podczas której laureaci i wyróżnieni w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca zaprezentowali swoje rozwiązania.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Podczas 16. edycji wystawy IWIS przedstawiono wynalazki pochodzące z 15 krajów: Kanady, Chin, Chorwacji, Indonezji, Iranu, Iraku, Malezji, Polski, Rumunii, Arabii Saudyjskiej, Tajwanu, Tajlandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Wietnamu. Wynalazcy zaprezentowali blisko 300 rozwiązań z różnych dziedzin nauki stanowiących przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Nasi laureaci zostali wysoko ocenieni przez Jury wystawy, otrzymując 6 złotych, 6 srebrnych oraz 1 brązowy medal.


Złote medale:

 • Sposób i urządzenie do detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wojciech Reklewski oraz współtwórcy: Katarzyna Heryan, Marek Miśkowicz, Piotr Augustyniak
 • Układ mikroprzepływowy do badania uwalniania leków z nanocząstek/mikrocząstek
  Politechnika Warszawska/Uniwersytet Warszawski
  Ewelina Wałęka-Bargiel oraz współtwórcy: Marcin Karbarz, Artur Dybko
 • Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowo-węglowego na bazie prekursora węglowego z celulozy rozpuszczonej w odczynniku Schweizera do adsorpcji ftalanu dibutylu z fazy ciekłej
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  Laura Frydel oraz współtwórcy: Beata Szczepanik, Piotr Słomkiewicz
 • Sposób wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej
  Politechnika Świętokrzyska
  Karolina Janus oraz współtwórcy: Anna Chomicz-Kowalska, Krzysztof Maciejewski
 • Cykl wynalazków zaimplementowanych w innowacyjnym próżniowym rozłączniku średniego napięcia
  Politechnika Lubelska
  Michał Lech oraz współtwórcy: Paweł Węgierek, Czesław Kozak, Mirosław Pawłot
 • Cykl 38 wynalazków dotyczących nowych glikozydów flawonoidowych o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Agnieszka Krawczyk-Łebek oraz współtwórcy: Edyta Kostrzewa-Susłow, Tomasz Janeczko, Monika Dymarska
  Rozwiązanie pochodzące z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zostało uznane za Najlepszy Krajowy Wynalazek IWIS 2022.

Srebrne medale:

 • Sposób przebudowy zniszczonej nawierzchni drogowej oraz nawierzchnia drogowa wykonana według tego sposobu
  Politechnika Świętokrzyska
  Jakub Krasowski oraz współtwórcy: Marek Iwański, Grzegorz Mazurek, Przemysław Buczyński, Waldemar Świąder, Mateusz Iwański
 • Sposób dezaktywacji związków endokrynnie czynnych z roztworów wodnych
  Politechnika Wrocławska
  Dominik Terefinko oraz współtwórcy: Anna Dzimitrowicz, Agata Motyka-Pomagruk, Magda Caban, Paweł Pohl, Wojciech Śledź, Piotr Stepnowski, Piotr Cyganowski
 • Bezprzewodowy system nadzór nad temperaturą ciała pacjenta –Fevero
  Śląski Uniwersytet Medyczny
  Jakub Szczerba oraz współtwórcy: Maciej Poniedziałek, Łukasz Białek
 • Eterowe związki zapachowe. Sposób wytwarzania i zastosowanie nowych związków zapachowych
  Politechnika Wrocławska
  Alicja Surowiak oraz współtwórcy: Lucyna Balcerzak, Daniel Strub
 • Suszarnia konwekcyjno-fontannowa
  Politechnika Białostocka
  Konrad Rojcewicz
 • Filtracyjna membrana kompozytowa oraz sposób jej wytwarzania
  Politechnika Łódzka
  Grzegorz Romaniak oraz współtwórcy: Konrad Dybowski, Piotr Kula, Agata Jeziorna, Tomasz Kaźmierczak, Jan Siniarski
 • Sposób wytwarzania oleju mikrobiologicznego o wysokiej zawartości kwasów omega-3
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Bartłomiej Zieniuk oraz współtwórcy: Agata Fabiszewska, Patrycja Mazurczak-Zieniuk, Dorota Nowak, Ewa Białecka-Florjańczyk
 • Kompozycja trzyfunkcyjna o właściwościach fotokatalitycznych, magnetycznych oraz biobójczych modyfikowana cząstkami kompozytu o niestechiometrycznej zawartości Fe:Zn do wytwarzania powłok ochronnych
  Politechnika Gdańska
  Izabela Malinowska oraz współtwórca Anna Zielińska-Jurek

Brązowy medal:

 • Zastosowanie krenoterapii do regulacji procesu przemiany materii i pracy układu pokarmowego
  Anna Wrzochal oraz współtwórcy: Monika Knefel, Dorota Tworek, Karina Przybyło-Kisielewska, Milena Korczak, Ewa Chmielarz, Anna Kalska, Irmina Kłys, Wojciech Tworek

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.