Międzynarodowy sukces Studentów Wynalazców

Międzynarodowy sukces Studentów Wynalazców

Laureaci XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku zdobyli pięć medali podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Geneva Inventions 2022, która odbyła się w dniach 16-20 marca 2022 roku. Geneva Inventions jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych wystaw wynalazków na świecie.

Międzynarodowe jury przyznało Laureatom Konkursu jeden złoty, trzy srebrne oraz jeden brązowy medal, za rozwiązania, które są wynikiem działalności naukowo-badawczej zespołów badawczych, w skład których wchodzą studenci, pracownicy naukowi polskich uczelni i przedsiębiorcy. Wyniki wystawy zostały uroczyście ogłoszone w Politechnice Świętokrzyskiej podczas spotkania Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z Twórcami – Laureatami Konkursu.

Złoty medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

 • Bezprzewodowy system nadzór nad temperaturą ciała pacjenta – Fevero
  Jakub Szczerba oraz współtwórcy Łukasz Białek, Maciej Poniedziałek
  Śląski Uniwersytet Medyczny, Termipol

Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

 • Sposób wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu i mieszanka mineralno-asfaltowa typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej
  Karolina Janus oraz współtwórcy dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚK, dr inż. Krzysztof Maciejewski
  Politechnika Świętokrzyska
 • Cykl 38 wynalazków dotyczących nowych glikozydów flawonoidowych o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej
  Agnieszka Krawczyk-Łebek oraz współtwórcy prof. dr hab. inż. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr hab. Tomasz Janeczko, dr inż. Monika Dymarska
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sposób przebudowy zniszczonej nawierzchni drogowej oraz nawierzchnia drogowa wykonana według tego sposobu
  Jakub Krasowski oraz współtwórcy prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Przemysław Buczyński, dr hab. inż. prof. PŚk. Grzegorz Mazurek, dr inż. Mateusz Iwański, mgr inż. Waldemar Świąder
  Politechnika Świętokrzyska

Brązowy medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

 • Sposób i urządzenie do detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu w cyklu 4 wynalazków
  Wojciech Reklewski oraz współtwórcy prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak, dr hab. inż. Marek Miśkowicz, mgr inż. Katarzyna Heryan
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.