Szczepienia COVID-19

Szczepienia COVID-19

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o włączeniu uczelni do współorganizacji dalszych szczepień przeciwko COVID-19.

Osobami uprawnionymi do zadeklarowania chęci zaszczepienia są:

  1. wszystkie osoby niebędące nauczycielami akademickimi zatrudnione w ramach umowy o pracę;

  2. studenci Politechniki Świętokrzyskiej;

  3. doktoranci Politechniki Świętokrzyskiej.

Proszę osoby, które wyrażają wolę poddania się szczepieniu, o przesłanie zgłoszenia  w terminie do 15 kwietnia br. do godz. 14.00 za pośrednictwem aplikacji na stronie

Jako login należy podać konto e-mail:

  • Pracownik: uzytkownik@tu.kielce.pl
  • Doktorant, Student: s00000x@student.tu.kielce.pl

Zadeklarowanie chęci nie jest równoznaczne z rejestracją na szczepienie. Terminy i zasady organizacji szczepień zostaną podane do wiadomości publicznej.

Z poważaniem

Prof. Zbigniew Koruba

Rektor