Umowa z Silevis Software

Umowa z Silevis Software

Politechnika Świętokrzyska i Silevis Software podpisały umowę ramową o współpracy. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba i Michał Matejko, Prezes Zarządu Silevis Software podpisali umowę ramową o współpracy, na mocy której Strony zaangażują się we wspólne prezentowanie i propagowanie osiągnięć w zakresie nowych technologii oraz współuczestniczenie w wybranych pracach badawczych lub wdrożeniowych.

„Silevis Software prowadzi działalność międzynarodową, ale wywodzimy się z Kielc i od początku inwestujemy w potencjał tutejszych talentów. Podpisanie umowy z Politechniką Świętokrzyską stanowi ważny krok kierunku osiągnięcia jednego z naszych głównych celów, jakim jest wspieranie studentów kierunków technicznych w nabieraniu doświadczenia zawodowego i oferowanie im możliwości lokalnego rozwoju.” – powiedział Michał Matejko z Silevis Software.

Szeroka współpraca Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej obejmuje wymianę doświadczeń w zakresie praktycznych elementów kształcenia, wspólnego definiowania i realizacji elementów procesu dydaktycznego oraz uzgadnianie tematów prac badawczych, w których realizację zaangażowani będą studenci.

Wspólnym celem Politechniki Świętokrzyskiej i Silevis Software jest skupianie się na rozwoju potencjału młodych ludzi wchodzących na rynek poprzez umożliwienie odbywania praktyk i staży, organizowanie szkoleń, wydarzeń na uczelni oraz w firmie czy współpraca z kołami naukowymi. To też potencjalna szansa na zatrudnienie po zakończeniu kształcenia.

Dodatkowo w holu Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki powstanie strefa wypoczynkowa wyposażona w szereg udogodnień dla Studentów.