XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Poznaliśmy Laureatów XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską. Nagrodą główną w Konkursie jest prezentacja i promocja rozwiązań Laureatów podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Geneva.
Inventions 2024. Dotychczas podczas tej wystawy Laureaci wszystkich edycji Konkursu zdobyli 60 medali i wiele nagród specjalnych.

W środowisku akademickim Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. Do tegorocznej edycji nadesłano 123 rozwiązania opracowane przez 247 twórców z 21 uczelni z całej Polski. Największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań
wykazali się studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (zgłosili 24 rozwiązania), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (22 rozwiązania) oraz Politechniki Wrocławskiej (21 rozwiązań). W dotychczasowych czternastu edycjach Konkursu zgłoszono 1423
rozwiązania przez 2980 twórców.

Zgłoszone rozwiązania obejmują obszary techniki dotyczące maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej, medycznej i farmaceutycznej oraz inżynierii rolniczej, a także elektroniki.

W XIV edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz wyróżnienia w postaci nagród specjalnych ufundowanych przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.


NAGRODY GŁÓWNE

 • Modyfikowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych
  Uniwersytet Jagielloński
  Marcin Jakubiec, prof. Krzysztof Kamiński, dr Michał Abram, dr hab. Anna Rapacz, dr Szczepan
  Mogilski, dr hab. Gniewomir Latacz, prof. Marta Struga
 • Sposób otrzymywania hybrydowego nośnika substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych i hybrydowy nośnik substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Karina Niziołek, mgr inż. Dagmara Słota, prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż.
  Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala
 • Hybrydowy układ napędowy bezzałogowego statku powietrznego o dużym udźwigu
  Politechnika Świętokrzyska
  Seyed Amirhossein Hashemi Bosari, dr inż. Łukasz Nowakowski
 • Sposób otrzymywania biomateriału kościozastępczego w postaci hybrydowych granul oraz Sposób otrzymywania hybrydowych granul na bazie hydroksyapatytu
  Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie
  Piotr Pańtak, dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH, dr inż. Joanna Czechowska
 • Egzoszkielet rehabilitacyjny
  Politechnika Warszawska
  Piotr Falkowski, Bazyli Leczkowski, Julia Wilk, Wojciech Kiński, dr inż. Zbigniew Pilat

WYRÓŻNIENI NAGRODAMI SPECJALNYMI

 • Nagroda Prezes Urzędu Patentowego RP
  Endoproteza
  Politechnika Poznańska
  Paweł Zawadzki, prof. dr hab. n. med. Piotr Rogala, Stanisław Rogala, Jan Rogala
 • Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego
  Przegub kolanowy manekina antropometrycznego do testów zderzeniowych
  Politechnika Świętokrzyska
  Damian Frej, dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk
 • Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
  Innowacyjne kompozyty materiałowe do górnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej wytwarzane w proekologicznej technologii WMA w cyklu 3 wynalazków
  Politechnika Świętokrzyska
  Karolina Janus, dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚK, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr
  inż. Mateusz Iwański, dr inż. Krzysztof Maciejewski, dr inż. Justyna Stępień, dr inż. Piotr Ramiączek,
  prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, dr inż. Adam Liphardt, dr hab. inż. Jan Król, dr hab. inż. Michał
  Sarnowski, dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW, Artur Piwowar, Maciej Michalec, Karol Góral
 • Nagroda Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX
  Inteligentne łóżko poprawiające jakość snu i jakość życia osób starszych
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Hasan Mosazadeh
 • Nagroda Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
  Sposób otrzymywania hybrydowego nośnika substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych i hybrydowy nośnik substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Karina Niziołek, mgr inż. Dagmara Słota, prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż.
  Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala
 • Nagroda Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
  Cykl 3 wynalazków: Mikrofluidalny elektrochemiczny panel fotowoltaiczny z magazynem energii,
  Wielocelkowy mikrofluidalny elektrochemiczny panel fotowoltaiczny z magazynem energii,
  Mikrofluidalny układ do generowania i magazynowania energii
  Politechnika Wrocławska
  Mikita Davykoza, dr inż. Roman Szafran
 • Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
  Podwozie samolotu
  Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
  Adrian Nafalski, mgr inż. Łukasz Puzio, dr hab. inż. Jarosław Pytka
  oraz rozwiązania pięciu Laureatów nagród głównych