Z bagażem doświadczenia

Z bagażem doświadczenia

Dr. John Mc Manus z Irlandii, ekspert w zakresie własności intelektualnej i komercjalizacji, przez trzy dni osobiście będzie szkolił pracowników Ośrodka Transferu Technologii PŚk w ramach europejskiego projektu ProgressTT. Dzięki dodatkowym spotkaniom z władzami Uczelni, przedstawicielami wydziałów, jak również z naukowcami poznaje strukturę Uczelni i identyfikuje jej mocne i słabe strony. Korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia przekazuje najlepsze praktyki w zakresie komercjalizacji wiedzy, wynalazków, współpracy z naukowcami i biznesem. Do końca czerwca tego roku odwiedzi Politechnikę jeszcze dwukrotnie. Będziemy oczekiwać na kolejne spotkania!