Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Centrum Sportu ogłasza zapisy na realizację obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego studentów I ,II, III roku wydziału WEAiI oraz II roku WZiMK , WMiBM, WBiA, ISGiEO w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024, w terminie 3.10. – 9.10.2023 r, zgodnie ze swoimi planami zajęć.

Miejsce zapisów – Hala sportowa Politechniki Świętokrzyskiej. Powyższy termin jest terminem ostatecznym zapisów na w/w zajęcia.

Centrum Sportu PŚk.