Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Centrum Sportu ogłasza zapisy na realizację obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego studentów I roku WEAiI, II roku WZiMK, WMiBM, WBiA, WIŚGiE, oraz III roku WEAiI w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023, w terminie 04 – 10.10.2022 r., zgodnie ze swoimi planami zajęć.

Miejsce zapisów – Hala sportowa Politechniki Świętokrzyskiej. Powyższy termin jest terminem ostatecznym zapisów na w/w zajęcia.