ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGOW SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Centrum Sportu ogłasza zapisy na realizację obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego studentów II roku wydziałów ZiMK, MiBM, BiA, IŚGiE oraz III roku EAiI w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, w terminie
2 – 9.10.2018, zgodnie ze swoimi planami zajęć.

Miejsce zapisów  Hala sportowa Politechniki Świętokrzyskiej.

Powyższy termin jest terminem ostatecznym zapisów na w/w zajęcia.