Złote Pasmo dla Chóru

Złote Pasmo dla Chóru

W sobotę 19 listopada 2022 r. w Poznaniu odbył się I Ogólnopolski Festiwal Chóralny Pieśni Patriotycznej MUSICA PATRIAE. Przesłuchania konkursowe, ogłoszenie wyników i koncert laureatów odbyły się w Kościele Garnizonowym Komendy Wojewódzkiej Policji w parafii św. Jerzego w Poznaniu. W Konkursie wzięło udział 17 chórów z całej Polski, wyłonionych drogą eliminacji spośród 30 zgłoszonych. Chóry rywalizowały w 5 kategoriach. Nasz Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej pod dyrekcją pani dr Małgorzaty Banasińskiej – Barszcz wyśpiewał ZŁOTE PASMO w kategorii chórów mieszanych i został oceniony na 93 punkty przez Jury, na czele którego stał prof. dr hab. Przemysław Pałka. Oprócz Złotego Dyplomu Chór zdobył także Puchar Przewodniczącego Jury Festiwalu !!!
Jest to szczególnie cenne osiągnięcie dla naszego Zespołu. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych muzycznych sukcesów.