Witamy na stronie internetowej Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej


Są jeszcze wolne miejsca w Uniwersytecie Otwartym

Atrakcyjne i urozmaicone zajęcia – językowe, sportowe, wykłady, prelekcje, wycieczki.

Spotkania w soboty, średnio dwa razy w miesiącu.

Roczna opłata tylko 100 zł.

Sekretariat
Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Budynek Biblioteki Głównej, pok. 6
tel. 41 34 24 294, uo@tu.kielce.pl


Uniwersytet Otwarty Politechniki Świętokrzyskiej  prowadzi działalność edukacyjną wynikającą z  jednego z najważniejszych elementów Misji Politechniki Świętokrzyskiej, jakim jest szeroko rozumiana służba publiczna naszej uczelni jako regionalnego centrum edukacji, badań i rozwoju technicznego. Kierujemy naszą ofertę przede wszystkim do osób w wieku 50+ o różnym wykształceniu, zainteresowanych osiągnięciami w dziedzinach nauk technicznych, przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych i humanistycznych, pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz sprawność fizyczną. Nie stawiamy jednak ścisłych barier wiekowych.  W ramach integracji międzypokoleniowej słuchaczami UO-PŚk mogą być również osoby młodsze.  Zajęcia prowadzone w ramach UO-PŚk mają charakter interdyscyplinarny. Podzielone są na wykłady plenarne (dla wszystkich słuchaczy) oraz praktyczne (do wyboru) prowadzone w laboratoriach, salach językowych i gimnastycznych.


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.