Witamy na stronie internetowej Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej

 

Uniwersytet Otwarty Politechniki Świętokrzyskiej  prowadzi działalność edukacyjną wynikającą z  jednego z najważniejszych elementów Misji Politechniki Świętokrzyskiej, jakim jest szeroko rozumiana służba publiczna naszej uczelni jako regionalnego centrum edukacji, badań i rozwoju technicznego. Kierujemy naszą ofertę przede wszystkim do osób w wieku 50+ o różnym wykształceniu, zainteresowanych osiągnięciami w dziedzinach nauk technicznych, przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych i humanistycznych, pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz sprawność fizyczną. Nie stawiamy jednak ścisłych barier wiekowych.  W ramach integracji międzypokoleniowej słuchaczami UO-PŚk mogą być również osoby młodsze.  Zajęcia prowadzone w ramach UO-PŚk mają charakter interdyscyplinarny. Podzielone są na wykłady plenarne (dla wszystkich słuchaczy) oraz praktyczne (do wyboru) prowadzone w laboratoriach, salach językowych i gimnastycznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.