Porozumienie o współpracy ze Świętokrzyskim Uniwersytetem III Wieku

Porozumienie o współpracy ze Świętokrzyskim Uniwersytetem III Wieku

W dniu 19.09.2017. w Kielcach pomiędzy Politechniką Świętokrzyską a Stowarzyszeniem pod nazwą Świętokrzyski Uniwersytet III Wieku zostało zawarte porozumienie o współpracy i patronacie naukowym.

Politechnika Świętokrzyska i Świętokrzyski Uniwersytet III Wieku zobowiązują się do współpracy, której przedmiotem jest:

  1. Podjęcie działań związanych z aktywizacją społeczną osób starszych, a także w celu nawiązania, utrzymywania i zacieśniania więzi społecznych i kontaktów osobistych z mieszkańcami Miasta Kielce, w szczególności pomiędzy osobami starszymi a młodym pokoleniem.
  2. Współorganizowanie zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej oraz członków Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  3. Wsparcie podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć.
  4. Współpraca przy konstruowaniu programów, projektów, wniosków i ich realizacji.
  5. Współpraca przy organizowaniu konferencji i sesji naukowych, których finansowanie będzie uzgodnione każdorazowo pomiędzy stronami.
  6. Współpraca przy organizowaniu wykładów, wycieczek i wyjazdów edukacyjnych, a także przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i artystycznym.