Wyjazd integracyjny

Wyjazd integracyjny

W dniu 03.06.2017 r. słuchacze UO PŚk uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym na Święty Krzyż i do Nowej Słupi. Podczas wycieczki słuchacze zwiedzili Święty Krzyż i inne atrakcyjne miejsca w okolicy. Na zakończenie wycieczki odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.