Przyszłość zbudowana na solidnych fundamentach

Przyszłość zbudowana na solidnych fundamentach

Interesujesz się inżynierią, chciałbyś projektować i budować mieszkania, domy, biurowce, drogi, mosty lub lotniska? Chcesz mieć wpływ na tworzenie przestrzeni wokół ciebie, być architektem, inżynierem budownictwa?

Przedstawiamy kolejny z wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej, który pozwala na zdobycie kwalifikacji potrzebnych by dostać prace marzeń: Wydział Budownictwa i Architektury. Czy warto studiować kierunki techniczne? – odpowiedź może być tylko jedna – warto.

Budownictwo i architektura to najczęściej i najchętniej wybierane kierunki studiów przez przyszłych studentów. Specjaliści w tej dziedzinie są poszukiwani na rynku pracy, bowiem Polska modernizuje się, przy wsparciu funduszy unijnych powstaje wiele budynków użyteczności publicznej, dróg i mostów.

W ostatnim czasie na wydziale powstało wiele nowoczesnych laboratoriów badawczych w zakresie materiałów budowlanych, technologii betonu, materiałów i nawierzchni drogowych, diagnostyki obiektów technicznych. Laboratoria zostały utworzone w ramach realizowanych przez uczelnię programów unijnych. Wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiają wykonywanie badań na światowym poziomie.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oferuje trzy kierunki: budownictwo, architekturę i geologię inżynierską.


Studia dla wymagających

Projektowanie budynków, czy całych przestrzeni wymaga nie tylko kreatywności, ale także dyscypliny, systematyczności i precyzji. Dlatego studia architektoniczne są niezwykle wymagające. Obok kompetencji inżynierskich kształtują także uzdolnienia w dziedzinie przestrzennego myślenia, rysunku oraz projektowania nowatorskich rozwiązań różnego rodzaju przestrzeni.

 • Architektura
  Ukończenie architektury to dopiero początek prawdziwych zmagań zawodowych. Dobry architekt to człowiek, który zdobywa kolejne uprawnienia. Wielu architektów otwiera swoje firmy projektowe, inni szukają zatrudnienia w istniejących podmiotach gospodarczych. Trudy włożone w to aby uzyskać dyplom architekta opłacają się w przyszłości. Po pierwsze nie ma większych trudności ze znalezieniem pracy – rynek potrzebuje młodych architektów, którzy mają świeży pogląd na to co się tworzy w architekturze. Płace architektów też zachęcają młodych do wykonywania tego zawodu.
 • Budownictwo – pewna przyszłość
  Studia w zakresie budownictwa to nie tylko nauka w uczelnianych salach wykładowych i laboratoriach. Każdy student zobowiązany jest do realizacji praktyk zawodowych. Odpowiednie staże pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, projektowaniu i innych czynnościach zawodowych pozwalają ubiegać się o odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoby pracujące w zawodach budowlanych praktycznie nigdy nie przestają się uczyć. To zawód , który wymaga stałego odświeżania wiedzy i uzupełniania jej o nowe osiągnięcia nauk technicznych.
  Studenci mogą wybierać spośród czterech specjalności: technologia i organizacja budownictwa, budowa dróg, mosty, konstrukcje budowlane lub budownictwo ogólne. To właśnie tutaj kształci się przyszłych  inżynierów, odpowiedzialnych za proces projektowania i wykonawstwa mieszkań, domów, dróg  mostów lub lotnisk. Możliwości podjęcia pracy po takim kierunku są olbrzymie, przede wszystkim praca czeka na projektantów konstrukcji budowlanych, kierowników budowy, inspektorów nadzoru , pracowników badawczo-rozwojowych czy przedstawicieli handlowych branży budowlanej
 • Geologia inżynierska – wiedza na wagę złota
  Trzecim kierunkiem z którego prowadzone są zajęcia na Wydziale Budownictwa i Architektury jest geologia inżynierska. Otwarty niedawno jest odpowiedzią uczelni na wyjątkowe zapotrzebowanie na rynku pracy – inżynierów o poszerzonej wiedzy specjalistycznej.
  Studenci tego kierunku uczą się przedmiotów ogólnych oraz kierunkowych z geologii, które umożliwią im wykonywanie prac geologicznych na poziomie zawodowym. Program studiów obejmuje m.in. geologię stosowaną, hydrogeologię oraz ochronę środowiska. Dzięki zdobytym tu umiejętnościom mogą starać się o zatrudnienie w instytucjach zajmujących się zapobieganiem negatywnym skutkom działalności człowieka, wynikającej szczególnie z eksploatacji surowców naturalnych. Po studiach magisterskich na geologii na Politechnice Świętokrzyskiej można znaleźć pracę w państwowej służbie geologicznej, przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych, geologicznej obsłudze kopalń, administracji państwowej, placówkach naukowych na wyższych uczelniach oraz w Polskiej Akademii Nauk.

Student z pasją

Ale nie samą nauką człowiek żyje. Wydział stwarza studentom szerokie możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań. Na kierunku budownictwo działa sześć kół naukowych. W każdym z nim można rozwinąć umiejętności, podwyższyć  kwalifikacje i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Studenci architektury zrzeszają się w kole „Arkada”, związanym z konserwacją budowli i obiektów zabytkowych. W ramach działalności koła wyjeżdżają na plenery, gdzie realizują projekty związane z rewitalizacją zabytków, uczestniczą w sympozjach i konferencjach tematycznych. Studenci zainteresowani inżynierią materiałową a w szczególności technologią betonu mogą skorzystać z oferty kół naukowych „Aragonit” i „Betonic”. Uczestniczą w projektach badawczych, organizują konferencję na których rozmawiają o wynikach prac. Osoby, którym bliższe są konstrukcje budowlane zrzeszają się w kołach „Żelbecik” i „Specmost”. Z kolei koło naukowe „Feniks” jest związane z inżynierią komunikacyjną. Studenci uczestniczą w badaniach ruchu oraz wykonują badania związane z nowoczesnymi technologiami w drogownictwie.

 

dołącz do nas!