Uniwersytet Otwarty zainaugurował

Uniwersytet Otwarty zainaugurował

W dniu 7 października 2017 r. już po raz trzeci odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej.  Zebranych powitał dr Zdzisław Piasta, Kierownik Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej.  Następnie, wystąpił Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk, który wyraził zadowolenie z dużego odzewu, z jakim spotkała się oferta UO PŚk. Podkreślił, że działania UO PŚk wpisują się w realizację ważnego przesłania zawartego w Misji Uczelni, a dotyczącego inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności w zakresie edukacji oraz popularyzacji osiągnięć nauki i techniki. Nowym słuchaczom Profesor A. Maciąg wręczył indeksy i legitymacje.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Politechniki Świętokrzyskiej, kierowany przez Panią mgr Małgorzatę Banasińską-Barszcz. Chór wykonał hymny Gaude Mater Polonia i Gaudeamus Igitur.

Rok akademicki 2017/2018 rozpoczął się interesującym wykładem Pani mgr Barbary Maj-Malinowskiej o współczesnej etykiecie towarzyskiej. Podczas wykładu słuchacze żywo reagowali na przedstawiane zasady savoir vivre’u.

Oferta Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej skierowana jest do wszystkich osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę i sprawność fizyczną, niezależnie od wieku i posiadanego  wykształcenia. Słuchacze uczestniczą w atrakcyjnych i urozmaiconych wykładach, prelekcjach, w zajęciach językowych, sportowo-rekreacyjnych oraz w spotkaniach klubowych i wycieczkach.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty UO PŚk dostępne są na stronie www.uo.tu.kielce.pl oraz pod telefonem 41 34 24 294.