Uchwała Nr 13/II/2016 Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej.