Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej

10 czerwca 2017 roku, o godzinie 11:00 w auli 117, bud. B, naszej Alma Mater, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej, na które serdecznie wszystkich Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej i Członków Stowarzyszenia zapraszamy.
Prosimy o przekazanie tej informacji swoim znajomym, a naszym Absolwentom, którzy nie korzystają z Facebook.

Uchwała Nr 13/II/2016 Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej.