AI i Ty – Kieleckie Dni Informatyki 2024

AI i Ty – Kieleckie Dni Informatyki 2024

16 i 17 kwietnia 2024 r. w Kielcach na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego i Politechniki Świętokrzyskiej odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Kieleckie Dni Informatyki. Tegoroczne wydarzenie, pod hasłem „AI i TY”, skupi się na znaczeniu sztucznej inteligencji we współczesnym świecie.

Sztuczna inteligencja staje się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, wpływając na różnorodne sfery naszej aktywności. Zrozumienie jej funkcjonowania oraz umiejętne wykorzystanie potencjału technologicznego mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju społeczeństwa i gospodarki.

KDI skierowane jest do młodzieży szkolnej i akademickiej uczęszczającej do kieleckich szkół
i uczelni. Wydarzenie ma na celu promowanie zainteresowań programistycznych i informatycznych wśród młodzieży, zachęcenie do pogłębiania wiedzy, testowania umiejętności, wzmocnienie idei współzawodnictwa oraz promowanie ducha przedsiębiorczości i kreatywności. Wydarzenie umożliwi dyskusję i wymianę doświadczeń pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, samorządem i uczelnią w tematach takich jak kształcenie nowych kadr zgodnie z potrzebami branży IT.

W programie Kieleckich Dni Informatyki znajdują się:

  • warsztaty tematyczne dla młodzieży na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego (16 kwietnia), oraz warsztaty dla uczniów szkół średnich na Politechnice Świętokrzyskiej (17 kwietnia),
  • nocne 12-godzinne programowanie dla studentów (hackathon) na terenie Politechniki Świętokrzyskiej (16/17 kwietnia),
  • test informatyczny na terenie Politechniki Świętokrzyskiej zorganizowany odrębnie dla 3 grup: uczniów kieleckich szkół podstawowych (klasy 7 i 8), uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów kieleckich szkół wyższych (17 kwietnia).

Wydarzenie zakończy się uroczystą galą 17 kwietnia o godz. 12:30 na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, podczas której podsumowane zostaną  dwa dni rywalizacji i dyskusji poświęconych informatycznym innowacjom oraz nastąpi wręczenie nagród zwycięzcom hackathonu i testów.

Partnerami wydarzenia są znaczące na rynku firmy, przeważnie, choć nie tylko, z branży IT (Altar, Globtrak, Transition Technologies PSC, Infover, WN Legal, OptiBuy – a WNS Company, ITM Code, Britenet, IBM, Studio Kolporpress, Samsung R&D Institute Poland, Silevis, SODMiN), które zadeklarowały ufundowanie nagród finansowych dla zwycięzców testu i nocnego hackathonu, a także mentoring i wsparcie merytoryczne. Wartość nagród dla zwycięzców waha się od 400 zł za zajęcie 3 miejsca w teście informatycznym do 6000 zł dla zespołu za zajęcie 1 miejsca w hackathonie.

Jednym z ekspertów wspierających przygotowanie testu dla uczniów i wydarzeń podczas Kieleckich Dni Informatyki jest p. Radosław Kowaluk, nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach.

W organizację KDI zaangażował się również Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, reprezentowany przez p. Monikę Zawadzką-Chłopek oraz Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej reprezentowany przez p. Annę Depczyńską.


Wydarzenie zostało objęte patronatami:

  • Patronaty Honorowe: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Kielce, JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
  • Patronaty medialne: Radio EM Kielce, Radio Kielce, TVP 3 Kielce, Echo Dnia, Wkielcach, Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY.
  • Zapraszamy do udziału – uroczyste otwarcie we wtorek, 16 kwietnia, o godz. 10.00 w Kieleckim Parku Technologicznym, gala finałowa – w środę, 17 kwietnia, o godz. 12.30 na Politechnice Świętokrzyskiej.