Spotkania informacyjne na wydziałach

Spotkania informacyjne na wydziałach

W związku z prowadzoną rekrutacją na studia i praktyki przewidziane do realizacji w roku akad. 2024/25 w ramach programu Erasmus+, pracownicy Działu Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej, wspierani przez Koordynatorów Programu, przeprowadzili szereg spotkań informacyjnych na wydziałach, aby przedstawić możliwości i szanse, jakie czekają na stypendystów Programu. Pomimo początkowych wahań i obaw, wielu studentów wykazało zainteresowanie uczestnictwem w wymianie międzynarodowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom, nauczycielom akademickim i Władzom wydziałów za obecność, a także aktywne uczestnictwo w spotkaniach. Jednocześnie ponownie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia lub praktyki za granicą, ponieważ Erasmus+ bez wątpienia poszerza horyzonty, a także wzbogaca życie i CV o nowe doświadczenia!

Czekamy na zgłoszenia rekrutacyjne do 8 kwietnia 2024r.