Aplikacja wspomagająca rehabilitację dzieci

Aplikacja wspomagająca rehabilitację dzieci


Medycyna nigdy nie była tak blisko szansy „postawienia na nogi” osób zależnych od wózka. Specjaliści z Politechniki Świętokrzyskiej pomagają dzieciom z porażeniem mózgowym. Naukowcy opracowali innowacyjny system doboru terapii dla małych pacjentów.

Nie mówią, nie chodzą, niektórzy mają problemy z najprostszymi czynnościami. Ci, którzy mieli więcej szczęścia, mogą stanąć na nogi. Walka o ich sprawność toczy się od chwili narodzin. Egzoszkielet potrafi sprawić, że pacjenci wstają z wózka. Robot wykonuje za nich każdy krok. By były efekty trzeba zdobyć się na nieludzki wysiłek.

W Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im W. Degi w Poznaniu pacjenci mają szansę uzyskać dostęp do urządzeń, które do tej pory rodzice małych pacjentów często szukali za granicą.

Porażenie mózgowe nie jest łatwe do zdiagnozowania – najczęściej można go wykryć dopiero wtedy, gdy dziecko skończy pierwszy rok życia. Niemowlę nie może poruszać się tak jak zdrowe dziecko i po pewnym czasie mózg akceptuje ten stan jako naturalną kolej rzeczy. W efekcie zdolności motoryczne dziecka zanikają i późniejsza rehabilitacja jest utrudniona.

Technologia coraz częściej pomaga w przejściu przez dziecięce porażenie mózgowe. Kluczowe w terapii pacjentów są ćwiczenia przy pomocy wirtualnej rzeczywistości. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem specjalnych programów na monitorach wyświetlane są określone zadania do wykonania. W tym samym czasie pacjent może obserwować i świadomie korygować dokładność wykonywanego przez siebie ćwiczenia. Pacjenci mają też do dyspozycji egzoszkielet, który zwiększa ich szanse na samodzielne funkcjonowanie w życiu.

Egzoszkielet pokrywa ciało dziecka od tułowia do stóp, a jego sztuczne mięśnie działają wraz z mięśniami pacjenta, rekompensując utratę ich siły. Wykorzystuje setki receptorów czuciowych i system sztucznej inteligencji by zrozumieć, w jaki sposób chce się poruszać dziecko.

Najtrudniejszą rzeczą w pracy z osobami, które nigdy same nie stały na własnych nogach, jest całkowity brak prawidłowego wzorca chodu. Pacjenci muszą tego nauczyć i wytrenować własny mózg. Robot potrafi odczytać zamiary pacjenta – to, w którą stronę i jak szybko chce iść. Kiedy czujniki odbiorą polecenia wysyłane przez mózg, komputer uruchamia odpowiedni silnik i wysyła impuls do mięśni.

Poznański ośrodek ma duże doświadczenie w terapii pacjentów. Nad innowacyjnym systemem doboru terapii dla pacjentów z porażeniem mózgowym razem z lekarzami pracowali specjaliści z Politechniki Świętokrzyskiej. Naukowcy na podstawie analizy danych wypracowali metody, które podpowiadają lekarzom, jaką terapię dla pacjenta zastosować. Specjalna aplikacja jest już gotowa.

Medycyna nigdy nie była tak blisko szansy „postawienia na nogi” osób zależnych od wózka. By zawalczyć o największe marzenie trzeba jednak zdobyć się na morderczą pracę.Projekt „System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych”.

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0035/19-00

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Oś priorytetowa IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne