Asfalty nowej generacji

Asfalty nowej generacji

To będzie nowy rozdział w polskim drogownictwie. Nadchodzi era asfaltów nowej generacji. Tradycyjne nawierzchnie powoli ustępują miejsca tym o lepszych właściwościach, które gwarantują trwałość drogi nawet do kilkudziesięciu lat. Nowe rozwiązania stawiają też na bezpieczeństwo i niezawodność dróg.

Nawierzchnia dróg składa się z kilku warstw: podbudowy — najniższej warstwy najczęściej opartej na kruszywie; warstwy wiążącej i ostatniej ścieralnej zbudowanej z betonu lub mieszanek asfaltowych. Niestety asfalt nie jest niezniszczalnym materiałem. Z biegiem czasu rozpada się z powodu np. nadmiernego nasłonecznienia, mrozu czy osadów chemicznych, które gromadzą się na jego powierzchni.

Dlatego specjaliści cały czas pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które pozwolą na budowę trwałych odpornych nawierzchni. Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej testują asfalty, które dają perspektywę dróg bez kolein, wytrzymałych na mróz i uszkodzenia. Nawierzchnie są odporne nie tylko na trudne warunki atmosferyczne, ale też duże obciążenia. Prowadzone przez ostatnie lata prace badawcze zakończyły się sukcesem.

Asfalt wytwarzany nową technologią zawdzięcza swoją odporność starannie dobranym składnikom. Jego główny atut to duża odporność na spękanie. Nawierzchnie będą w stanie przejąć też większy ruch drogowy. Dzięki technologicznemu postępowi są więc atrakcyjnym rozwiązaniem dla przyszłych inwestycji w drogową infrastrukturę.

Nowa technologia budowy asfaltu ma jedną podstawową zaletę. Ogranicza remonty dróg tylko do górnych warstw nawierzchni, bez konieczności ingerencji w podbudowę asfaltową. A to z kolei przekłada się na mniejsze nakłady finansowe. Zadowoleni mogą być inwestorzy i kierowcy, bo mniej remontów to mniej utrudnień na drogach.

To nie jedyny projekt realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Naukowcy próbują pokonać największy problem związany z trwałością drogi. Uczelnia prowadzi badania nad zbrojeniem warstw asfaltowych za pomocą włókien. Są one dodawane do mieszanki, z której wykonywane są warstwy konstrukcyjne.

Pandemia nie zatrzymała inwestycji na drogach. Wręcz przeciwnie – to właśnie one stały się impulsem, który być może pomoże w walce z kryzysem. W tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje przeznaczyć na projekty 19 mld zł. To szansa dla nowych rozwiązań, które funduje polskiemu drogownictwu świat nauki.

Eksperci są zgodni, że dróg, po których można poruszać się szybko i bezpiecznie powinno być więcej. Nie są jednak zgodni, jak takie nawierzchnie budować. Stąd odwieczny dylemat między wyborem asfaltu a betonem. I jedna i druga metoda ma swoich zwolenników. Gdzie leży prawda? Jak zwykle — pomiędzy!