Cykl warsztatów z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego

Cykl warsztatów z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego

W miesiącach listopad-grudzień br. w ramach Projektu „HUB DOSTĘPNOŚCI – CENTRUM PRAKTYCZNEJ NAUKI DOSTĘPNOŚCI” (POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) na Wydziale Budownictwa i Architektury PŚk, w KTiPA-U, zorganizowane zostały warsztaty p.n. „PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE–ASPEKT DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW I PRZESTRZENI” z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno- gospodarczego, jak: przedsiębiorców, ekspertów, developerów, projektantów, przedstawicieli samorządów oraz pracodawców.

Celem warsztatów było m.in.:

  • Zwiększenie dostępu do informacji o działaniach podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
  • Promowania równego i sprawiedliwego dla wszystkich dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników funkcjonujących z ograniczeniami.
  • Nabranie praktycznych umiejętności tworzenia nowych rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
  • Rozwój kompetencji w zakresie stosowania zasad dostępności, projektowania uniwersalnego w teorii i praktyce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom i życzymy sukcesów przy tworzeniu nowych rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim użytkownikom przestrzeni i obiektów, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami, osobom starszym i OzN.

  • S2 Projekt Sp. z o.o.
  • Fundacja Centrum Europy Lokalnej
  • przedstawiciele pracodawców, projektantów