Debata studentów architektury z przedsiębiorcami

Debata studentów architektury z przedsiębiorcami

W dniu 13 grudnia br. na Wydziale Budownictwa i Architektury PŚk, w KTiPA-U, zorganizowana została DEBATA STUDENTÓW ARCHITEKTURY Z PRZEDSIĘBIORCAMI NA RZECZ PRZESTRZENI DOSTĘPNEJ – W ASPEKCIE PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO. W trakcie debaty poruszone zostały zagadnienia takie jak:

  • Nowe rozwiązania i wyzwania stojące przed projektantami, przedsiębiorcami, w obszarze dostępności architektonicznej – co możemy zrobić i co jest ograniczeniem z naszego punktu widzenia.
  • Osoby z niepełnosprawnością a dostępność architektoniczna – kto w zasadzie czego potrzebuje?
  • Analiza rozwiązań konkretnej przestrzeni, budynków – mocne i słabe strony rozwiązań projektowych, w tym analiza projektów studenckich.
  • najnowsze urządzenia do pracy z internetem umożliwiające komunikację alternatywną, bazującą na technologii śledzenia wzroku użytkownika (C-Eye pro),
  • oznaczenia dla osób z dysfunkcjami wzroku,
  • ochrona przeciwpożarowa budynków, ewakuacja i wymogi dróg pożarowych.

Spotkanie stworzyło możliwość wspólnych działań na rzecz środowiska dostępnego oraz umacniania współpracy, której efekty będą satysfakcjonujące dla wszystkich ze stron.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom i życzymy sukcesów przy tworzeniu nowych rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim użytkownikom przestrzeni i obiektów, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami, osobom starszym i OzN.

  • AssisTech Sp. z o.o.
  • „ExpErt” Biuro Techniczne Ochrony Przeciwpożarowej Ryszard Stępkowski
  • przedstawiciele pracodawców, projektantów