Archiwum – HUB

Archiwum – HUB

Rekrutacja na zajęcia warsztatowe p.t. „Projektowanie uniwersalne – aspekt dostępności obiektów i przestrzeni”


W imieniu koordynatorów Projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki o dostępności” oraz Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, zapraszamy na WEBINAR w zakresie projektowania uniwersalnego pt. pt. „BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA BEZ BARIER”.

Spotkanie on-line z udziałem firm POLYFLOR oraz POLFLOR – producentów wykładzin obiektowych.

Data: 15 czerwca, godzina 14:00, miejsce: meet1.tu.kielce.pl, hasło: FLORW imieniu koordynatorów Projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki o dostępności” oraz Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, zapraszamy na WEBINARY w zakresie:

  • projektowania uniwersalnego, pt. „BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA BEZ BARIER”.  24 marca 2022
    Spotkanie online z udziałem Firmy KOŁO – GRUPA GEBERIT LIDERA EUROPEJSKIEGO RYNKU PRODUKTÓW SANITARNYCH.
  • projektowania uniwersalnego, pt. „BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA BEZ BARIER”. 31 marca 2022
    Spotkanie online z udziałem Firmy LUMI – TEC – producenta oznaczeń dla niewidomych.


W związku z realizacją projektu pt. „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20-00,

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji

na zajęcia warsztatowe p.t. „Projektowanie uniwersalne – krok po kroku dostępność dla wszystkich”,

dla uczniów szkół średnich (z klas 3-5) o profilu związanym z budownictwem, architekturą,

przy możliwym udziale osób ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami.

Warsztaty odbędą się w terminie: kwiecień – czerwiec 2022 r.

8 grup warsztatowych po 5-8 osób każda – 6 h grupa.

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej w Biurze informacji o dostępności, pok. 4.29, bud. A

na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Głównym celem warsztatów jest zwiększanie empatii i lepsze zrozumienie potrzeb osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, a także poszerzenie świadomości o idei projektowania uniwersalnego.

Zajęcia prowadzone będą jako dynamiczne warsztaty symulacyjne, podczas których młodzież realizować będzie przydzielone zadania – poruszając się w specjalnych symulatorach różnych rodzajów wad i chorób – pozwalających na przeżycie ograniczeń występujących przy różnorodnych schorzeniach u osób starszych. Wybrany charakter i forma szkolenia warsztatowego – przez doświadczenie – pozwoli na dokładne rozpoznanie przyczyn i rodzaju uwarunkowań ruchowych osób z niepełnosprawnością oraz pozwoli doświadczyć jakie możliwości przemieszczania się i swobodnego działania w środowisku zbudowanym mają grupy odbiorców architektury z niepełnosprawnościami.

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach uczniów szkół średnich z województwa świętokrzyskiego

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać u Dyrekcji Szkoły średniej w terminie do dnia 31.03.2022 r.

W razie pytań, prosimy o kontakt:


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Lista uczestników warsztatów


W imieniu koordynatorów Projektu „Hub dostępności – centrum nauki o dostępności” oraz Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, zapraszamy na WEBINAR w zakresie projektowania uniwersalnego, pt. „BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA BEZ BARIER”.

Spotkanie online z udziałem Firmy GEZE GmbH i GEZE POLSKA – wiodącego producenta systemów automatyzacji rozwiązań w zakresie dostępności budynków.

Data: 21 grudnia 2021 r. Godziny: 10:30 i 12:00 Miejsce – platforma: meet1.tu.kielce.pl Nazwa pokoju: geze


Dokumenty do pobrania:

Zarz_R_90_21_regulamin_załącznik nr 1.1

Zarz_R_90_21_regulamin_załącznik nr 2.1

Zarz_R_90_21_regulamin_załącznik nr 3.1

Zarz_R_90_21_regulamin_załącznik nr 4.1