Wystawa „Miasto dostępne”

Wystawa „Miasto dostępne”

W dniu 28 marca 2023 r. na WBiA odbyło się uroczyste otwarcie dwóch wystaw:

„MIASTO DOSTĘPNE. DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA” oraz „PRZESTRZEŃ JEST DLA WSZYSTKICH”

Wystawy te wieńczą dwuletnie działania w projekcie „HUB DOSTĘPNOŚCI-CENTRUM PRAKTYCZNEJ NAUKI DOSTĘPNOŚCI” (POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20) realizowanym w Katedrze Teorii i Projektowania A-U, na WBiA, PŚk

W wydarzeniu udział wzięli:

  • Jego Magnificencja Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
  • Dziekan WBiA – Prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt
  • Prodziekan – dr hab. inż. arch. Justyna Sławeta-Zapała, prof. PŚk
  • Kierownik Projektu – gość specjalny z Politechniki Krakowskiej – dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK
  • Kierownik Projektu na PŚk – dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk
  • oraz cały zespół projektu na PŚk, pracownicy KTiPA-U, KZAiU, studenci PŚk, beneficjenci projektu.

Wystawa MIASTO DOSTĘPNE… zwraca uwagę na kwestie związane z dostępnością i likwidowaniem barier architektonicznych na przykładzie doświadczeń krajowych oraz innowacji zaobserwowanych w krajach europejskich.
Natomiast PRZESTRZEŃ JEST DLA WSZYSTKICH jest wystawą pokonkursową prezentującą projekty laureatów pierwszej edycji ogólnopolskiego studenckiego konkursu archiektonicznego, (zrealizowanego w ramach projektu na PK) w którym zagadnienia związane z projektowaniem uniwersalnym, stały sie inspiracją do stworzenia unikalnej przestrzeni w mieście, krajobrazie czy przestrzeni wnętrza.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą wystawą.
Miejsce wystawy: Hol Główny, piętro I ,budynek A – Politechnika Świętokrzyska