Zaproszenie na promocję książki

Zaproszenie na promocję książki

W dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 16.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK odbędzie się promocja monografii „BAZYLIKA KATEDRALNA PW.
WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KIELCACH. Przeobrażenia architektury kościoła od średniowiecza do XX wieku” autorstwa dr inż.
arch. Małgorzaty Doroz-Turek.

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej oraz autorka serdecznie zapraszają
na to wydarzenie.

Książka jest zwieńczeniem prowadzonych przez Małgorzatę Doroz-Turek badań architektonicznych przy najważniejszym obiekcie sakralnym w
diecezji kieleckiej, którego historia sięga średniowiecza. W monografii o kieleckiej katedrze autorka połączyła historyczne fakty z przeobrażeniami architektonicznymi oraz dotychczasowe badania z własnymi, na podstawie których wysunęła wnioski i hipotezy przeobrażeń
świątyni do XX w.