Finał konkursu Zbuduj Łazika z Recyklingu

Finał konkursu Zbuduj Łazika z Recyklingu

Konkurs na łazika z recyklingu rozstrzygnięty. Pierwsza nagroda i 10 tysięcy złotych powędrowały w ręce Zuzanny Nowakowskiej I Karola Hynka. W rywalizacji wzięło udział cztery pojazdy zbudowane z elektrycznych odpadów. Zwycięski projekt został wykonany w 95 procentach z materiałów z recyklingu. Potrzebną do stworzenia kosmicznego pojazdu elektronikę, studenci mogli znaleźć na terenie zakładu przetwarzania w Micigoździe.

Drugą nagrodę otrzymali Sayed Hasehemi, Michał Parandyk, Mateusz Gawlik a trzecie miejsce zajęli Szymon Paluch i Matrusz Cedzyński.

Konkurs jest elementem projektu edukacyjnego Elektryczne Śmieci. Głównym jego celem jest szerzenie wiedzy o potrzebie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wśród wszystkich grup społecznych. Różnorodne inicjatywy podejmowane w ramach projektu pozwalają coraz szerszej liczbie osób zdobywać cenną wiedzę o konieczności recyklingu elektroodpadów.