Welcome Day 2023

Welcome Day 2023

Tradycją Politechniki Świętokrzyskiej stało się już przywitanie studentów zagranicznych, którzy w nowym roku akademickim rozpoczną naukę na naszej uczelni, toteż 5 października 2023r. w Auli Głównej PŚk odbyło się spotkanie w ramach International Students Welcome Days.

Spotkanie powitalne stało się swego rodzaju małą inauguracja roku akademickiego z udziałem władz uczelni i wydziałów, gdyż liczba studentów zagranicznych wzrasta z roku na rok zwłaszcza na WEAiI oraz WMiBM, gdzie studia w języku angielskim zapoczątkowane zostały kilka lat temu przyjęciem zaledwie kilku osób. Wśród studentów zagranicznych najliczniejszą grupę stanowią osoby z Ukrainy, które studiują w języku polskim lub angielskim, liczna jest też grupa Algierczyków, Marokańczyków i obywateli Turcji. Ponadto naukę na Politechnice Świętokrzyskiej rozpoczną  przedstawiciele takich krajów jak Bangladesz, Indie, Uzbekistan, Zimbabwe i wielu innych.  W ramach programu Erasmus+ najliczniejsi są jak zwykle przedstawiciele uczelni tureckich oraz Hiszpanie, Włosi i Rumuni.

Spotkanie poprowadziła pani Anna Kasztelewiecz- kierownik Działu Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej, która zaprezentowała studentom podstawowe informacje o Polsce, regionie świętokrzyskim oraz Kielcach, a przede wszystkim o uczelni utwierdzając studentów w podjętej decyzji o wyborze Politechniki Świętokrzyskiej. Pan Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Artur Maciąg przywitał oficjalnie studentów w murach uczelni i życzył wytrwałości oraz radości w procesie zdobywania wiedzy na PŚk.

Po wykonaniu pamiątkowych fotografii studenci wzięli udział w części informacyjno-praktycznej spotkania prowadzonej  przez pracowników DRKNiWM, podczas której poznali bliżej zasady studiowania, korzystania z biblioteki, centrum sportu i akademików, a także otrzymali kilka porad dotyczących możliwych różnic kulturowych, co powinno ułatwić im życie i naukę w obcym kraju i kulturze.

Obecnie studenci zagraniczni stawią już około 6% studenckiej braci Politechniki Świętokrzyskiej, dlatego zachęcamy serdecznie studentów polskich na czele z Samorządem Studenckim PŚk, do wsparcia studentów zagranicznych w procesie adaptacji w nowym miejscu i kulturze.