Forum Nowoczesnego Rolnictwa

Forum Nowoczesnego Rolnictwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Nowoczesnego Rolnictwa – Rolnictwo 4.0., które odbędzie się 29 maja 2024 w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej.

Celem Forum Nowoczesnego Rolnictwa jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz współpracy między różnymi sektorami zainteresowania rolnictwem. Chcemy, aby nasze spotkanie stało się miejscem, gdzie będą mogły narodzić się nowe pomysły i inicjatywy mające na celu wspieranie rozwoju zrównoważonego rolnictwa niskoemisyjnego oraz nowoczesnych technologii mających zastosowanie w produkcji żywności.

Podczas Forum poruszymy w gronie specjalistów i ekspertów takie tematy jak:

  • Nowoczesne metody produkcji rolnej: Prezentacja innowacyjnych podejść w produkcji roślinnej i zwierzęcej, uwzględniających efektywność, ekologię oraz jakość produktów.
  • Transformacja cyfrowa w rolnictwie: Omówienie roli nowoczesnych technologii, takich jak big data, sztuczna inteligencja czy analiza danych, w optymalizacji procesów rolniczych oraz zarządzaniu gospodarstwami.
  • Wyzwania zrównoważonego rozwoju: Dyskusja na temat konieczności harmonizacji rozwoju rolnictwa z ochroną środowiska, zachowaniem różnorodności biologicznej oraz promowaniem równowagi ekonomicznej.
  • Polityka rolno-spożywcza: Analiza aktualnych trendów w polityce rolnej na poziomie krajowym, europejskim i globalnym oraz ich wpływu na producentów, konsumentów i środowisko.
  • Nowe modele biznesowe w rolnictwie: Przedstawienie innowacyjnych podejść do prowadzenia działalności rolniczej, w tym rozwój agroturystyki, ekologicznych gospodarstw czy lokalnych sieci dystrybucji.

Patronat medialny