Granty na komercjalizację

Granty na komercjalizację

Pięcioro najlepszych naukowców będzie realizować projekty w Politechnice Świętokrzyskiej dzięki grantom z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności+”. W ramach rozstrzygniętego konkursu przez Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej do pracowników naukowych i ich zespołów trafi pięć grantów o łącznej wartości 160 tys. zł.

Najwyższe dofinansowanie uzyskała mgr inż. Renata Stoińska z Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Na swój projekt dotyczący sposobu otrzymywania z popiołów powstałych po spaleniu osadów ściekowych wzbogaconego w biogeny nawozu fosforowego, doktorantka otrzyma 40 tys. zł.

Grant wywalczył także dr inż. Łukasz Nowakowski z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, niezbędny do budowy prototypu modułowej oprawki narzędziowej z inteligentnym systemem tłumienia drgań, który jest odpowiedzią na problemy branży obróbki skrawaniem. Dofinansowanie tego rozwiązania wyniesie 30 tys. zł.

Grant o tej samej wysokości otrzymał mgr inż. Tomasza Kozior, również z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn. Celem jego projektu jest zbudowanie i przetestowanie samocentrującego się uchwytu szczękowego z kompensacją negatywnych skutków siły odśrodkowej, który znajdzie zastosowanie w maszynach typu CNC.

Wśród nagrodzonych naukowców znalazł się dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Jego projekt dotyczy stworzenia innowacyjnej gaśnicy, która umożliwi gaszenie pożaru z wykorzystaniem podmuchu powietrza. Ten projekt zostanie wsparty kwotą 25 tys. zł.

Również na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki swój projekt będzie realizować dr inż. Józef Ciosmak. Na swoje rozwiązanie zatytułowane „Transmultipleksacja alternatywną metodą równoczesnego przesyłania zintegrowanych informacji”, dotyczące nowatorskiego systemu kodowania informacji, otrzyma 35 tys. zł.

Projekt „Inkubator Innowacyjności+” jest realizowany w ramach konsorcjum przez Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej we współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, spółką celową Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o. i spółką celową Instytutu Fizyki PAN, NANO TECH IP sp. z o. o.


[Best_Wordpress_Gallery id=”216″ gal_title=”2017-05-24 Granty na komercjalizację”]