Novatorzy z politechniki

Novatorzy z politechniki

Poznaliśmy najlepsze innowacje w regionie. Statuetki Novatorów powędrowały do świętokrzyskich przedsiębiorców, naukowców, uzdrowiska i młodych wynalazców. Wśród nich znaleźli się pracownicy Politechniki Świętokrzyskiej. 

W dziedzinie Lider Innowacyjności Kapituła konkursowa doceniła dorobek naukowy profesora Zbigniewa Goryca za badania naukowe i prace rozwojowe o dużym znaczeniu gospodarczym. Tytuł Młody Novator otrzymał Daniel Krajcarz, doktorant Politechniki Świętokrzyskiej autor najciekawszego rozwiązania technicznego, które dotyczyło szlifowania powierzchni gipsowych. Zespół z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚk i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki z Kielc został nagrodzony w kategorii Współpraca nauka – przemysł za projekt „Pneumatyczny zawór rozdzielający”

Najbardziej pomysłowe projekty w regionie Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa wyróżniła już po raz jedenasty. Nagrodzono ośmioro laureatów, wśród nich byli między innymi: twórcy bagażnika na hak samochodowy, pneumatycznego zaworu rozdzielającego, czy systemu gaszenia mgłą wodną transformatorów elektrycznych. 

Gala wręczenia nagród odbyła się w Muzeum Narodowym w Kielcach. Patronat honorowy nad konkursem sprawują Urząd Patentowy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Autor zdjęcia: Wrota Świętokrzyskie