Granty za innowacje

Granty za innowacje

Czworo naukowców z Politechniki Świętokrzyskiej będzie mogło zrealizować swoje projekty dzięki ministerialnym grantom.

Decyzję o ich przyznaniu wręczył pracownikom uczelni profesor Zbigniew Koruba, prorektor do spraw badań naukowych i współpracy z przemysłem oraz Justyna Bonar, kierownik Ośrodka Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej.

Do konkursu wpłynęło 29 wniosków. Spośród nich wybrano 15, w tym cztery dla Politechniki Świętokrzyskiej. Łączna wartość grantów to 90 tysięcy złotych.

Doktor Piotr Kurp z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn którzy otrzymał ponad 13 tysięcy złotych na projekt opracowania technologii i przyrządu do cięcia linek skręcanych, skoncentrowanym strumieniem energii. Specjalistyczny przyrząd, zintegrowany z urządzeniem laserowym, zostanie opracowany, wykonany i przetestowany w ramach grantu. Jego pomysł będzie mógł być wykorzystany w przemyśle motoryzacyjnym, linowym i lotniczym.

Doktor Piotr Thomas z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn otrzymał 30 tysięcy złotych. Opracuje technologię wykonania modułu systemowego schodów stalowych Tytan 2. Aktualnie nie jest dostępna na rynku innowacja produktowa takich wyspecjalizowanych modułów systemowych.

W gronie wyróżnionych znalazł się też doktor Józef Ciosmak z Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Celem jego projektu jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie inteligentnych sterowników, które będą monitorowały temperaturę sklepowych lad chłodniczych i wysyłały powiadomienia sms pod wskazany numer na telefon.

Natomiast projekt magister Pauliny Kostrzewy z Wydziału Budownictwa i Architektury to ekologiczna cegła autoklawizowana (wapienno – piaskowa) o bardzo dużej wytrzymałości. Przy produkcji wykorzystywane będą surowce odpadowe, a wzbogacony o polietylenoglikol skład masy surowcowej, znacznie poprawi właściwości cegieł. Będzie ją można z powodzeniem wykorzystać w przemyśle budowlanym.

Granty przyznano w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności 2.0”