III edycja KSW

III edycja KSW

Uroczyste podsumowanie III edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca”
i 41. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie

W dniu 14 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Patentowego RP odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca” i 41. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, połączone z wręczeniem nagród i dyplomów Uczestnikom Konkursu.

Nagrody i dyplomy wręczali: pełniąca honory gospodarza spotkania Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak dr h.c. oraz zaproszeni goście – Stanisław Szczepaniak, Prezes kieleckiej f-my INVEX, przewodniczący Komisji Konkursowej, Mieczysław Zając – przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Jan Maćkowiak – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Niespodzianką i miłym akcentem uroczystości było wręczenie prof. Stanisławowi Adamczakowi Krzyża Komandorskiego za Zasługi dla Wynalazczości, przyznanego przez Królewską Kapitułę Belgijską na wniosek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Już po raz drugi podsumowanie kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca odbyło się w Urzędzie Patentowym RP. I tym razem nieoceniona okazała się pomoc pracowników Urzędu, którzy zadbali o sprawną organizację i odpowiednią atmosferę – w tym oprawę muzyczną. Serdecznie dziękujemy!