Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej

W dniu 6 października 2018 r. już po raz czwarty odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Otwartym Politechniki Świętokrzyskiej. Zebranych powitał dr Zdzisław Piasta, Kierownik Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej. Następnie wystąpił Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk. Miłym akcentem było wręczenie przez Prorektora Artura Maciąga pierwszym absolwentom dyplomów ukończenia Uniwersytetu Otwartego a słuchaczom I roku indeksów. Uroczystość uświetnił występ Chóru Politechniki Świętokrzyskiej, kierowany przez Panią mgr Małgorzatę Banasińską-Barszcz. Rok akademicki 2018/2019 rozpoczął się atrakcyjnym wykładem Pana Profesora Antoniego Różowicza dotyczący oświetlenia i jego wpływu na człowieka.