Innowacyjne pracy dyplomowe nagrodzone

Innowacyjne pracy dyplomowe nagrodzone

Konkurs TT-Hi-Tech na najlepszą pracę dyplomową organizowany jest przez Transition Technologies już od kilku lat w różnych miastach Polski. W tym roku, po raz pierwszy konkurs ten odbył się na Politechnice Świętokrzyskiej. Komisja spośród zgłoszonych prac dyplomowych przez studentów z wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, przyznała dwie równorzędne pierwsze nagrody oraz dwa wyróżnienia.

Głównym założeniem konkursu było wyłonienie najciekawszych prac dyplomowych
z zakresu nowoczesnych technologii, ze szczególnym naciskiem na obszar automatyki informatyki i zarządzania procesami.

– Konkurs TT-Hi-Tech organizujemy już od kilku lat wraz z uczelniami technicznymi, zlokalizowanymi z różnych miastach Polski. Cieszymy się, że tym razem udział w naszej inicjatywie mogli wziąć studenci z Politechniki Świętokrzyskiej, tym bardziej, że w naszym regionalnym biurze w Kielcach zatrudnienie znalazło już wielu absolwentów tej uczelni – mówi Wojciech Wąsik – Kierownik Biura Transition Technologies w Kielcach.

Komisja Konkursowa przyznała dwie pierwsze równorzędne nagrody dla:

  • Grzegorza Bernata, za pracę pt. „Inteligentny dom oparty na platformie Arduino”, wykonaną na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki pod opieką dr inż. Mariusza Wiśniewskiego z Zakładu Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej.

  • Pawła Strączyńskiego, za pracę pt. „System nawigacji i sterowania robotem mobilnym wykorzystujący mikrokontroler ARM”, wykonaną na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki pod opieką dr inż. Roberta Kazały z Zakładu Urządzeń i Systemów Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej.

dwa wyróżnienia dla:

  • Damiana Dudek, za pracę pt. „System sterowania ramieniem robota mobilnego wykorzystujący mikrokontroler ARM i protokół MQTT”, wykonaną na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki pod opieką dr inż. Roberta Kazały z Instytutu Urządzeni Systemów Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej.

  • Michała Stochmala, za pracę pt. „Opracowanie systemu służącego do współdzielenia plików w sieci lokalnej”, wykonaną na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki pod opieką dr inż. Mariusza Bedli z Zakładu Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej.