International Weeks

International Weeks

Dzielili się wiedzą, poznawali Kielce i polską kulturę. Kilkunastu wykładowców przez tydzień gościło w murach Politechniki Świętokrzyskiej. To część programu Erasmus +, który zakłada  wymianę studentów i pracowników uczelni.

W ramach Erasmus+ International Weeks do stolicy regionu przyjechali wykładowcy z Grecji, Włoch , Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Studenci i pracownicy Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych zajęciach poświęconych między innymi zintegrowanym systemom zarządzania czy transformacji energetycznej.

Program Erasmus+, obecny w Polsce od ponad dwudziestu lat. Obejmuje wszystkie sektory edukacji i wszystkie formy uczenia się. W sektorze szkolnictwa wyższego udział w programie daje możliwości przede wszystkim wymiany akademickiej. Każdego roku wraz z Erasmusem z polskich uczelni wyjeżdża ponad 16 000 studentów, natomiast około 13 000 przyjeżdża do naszego kraju na stypendium.

Oprócz zajęć na uczelni  goście mogli zwiedzić Kielce i zapoznać się z historią miasta.