Kadry przyszłości

Kadry przyszłości

Politechnika Świętokrzyska rozpoczęła współpracę z Instytutem Industry 4.0 z siedzibą w Warszawie. Wspólny projekt zakłada przygotowanie i realizację cyklicznego przedsięwzięcia szkoleniowego dla przemysłu pod nazwą „Akademia Menadżera Przemysłu 4.0”. Zajęcia będą odbywać się w nowoczesnych laboratoriach CENWIS.

Mamy nadzieję, że przekonamy wszystkich do częstszego korzystania z nowoczesnych technologii i dobrodziejstw rewolucji 4.0 – mówi Tomasz Haiduk, prezesa zarządu II 4.0.

Celem porozumienia jest podjęcie współpracy związanej z działalnością badawczo-naukową, gospodarczą (w tym szkoleniową) w zakresie cyfrowej transformacji przemysłu, w szczególności w zakresie kluczowych dla koncepcji Przemysłu 4.0 technologii, metod i technik zarządzania produkcją i usługami, zarządzania jakością, utrzymaniem ruchu itp.

Strony podejmą współpracę w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie metod i technik zarządzania, zarządzania jakością, w szczególności w odniesieniu do cyfrowej transformacji gospodarki, będą inicjować i pozyskiwać wspólnie środki na wspólne prace naukowo-badawcze w obszarze nauk o zarządzaniu, zarządzaniu jakością.

Spółka Instytut Industry 4.0 oraz Simple uczestniczą wraz z Politechniką w konsorcjum, które ubiega się o dofinansowanie w NCBiR projektu badawczo rozwojowego dla przemysłu dotyczącego zastosowania sztucznej inteligencji w predyktywnym utrzymaniu ruchu infrastruktury produkcyjnej. Ze strony Politechniki w konsorcjum uczestniczy międzywydziałowy zespół badaczy koordynowany przez dr inż. Sławomira Luścińskiego.

Instytut Industry 4.0 jest firmą doradczą, działającą zarówno w kraju jak i zagranicą, która świadczy usługi mające na celu optymalizację działania oraz osiągnięcie wysokiej efektywności i innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych, firm usługowych i innych grup klientów.