Kielce naturalnie

Kielce naturalnie

Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej wspólnie z firmą 2P-Info i Geonaturą Kielce stworzyli nowatorską aplikację dla branży turystycznej. Jej możliwości i funkcje jako pierwsi przetestują turyści, którzy odwiedzą rezerwat przyrody Kadzielnia. Aplikacja pod nazwą „Kielce Naturalnie” jest już dostępna w Google Play.
Projekt CyberMatryca
Branża turystyczna to obecnie m.in. nowoczesne, rozproszone parki turystyczne. Równocześnie pojawia się potrzeba tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań informatycznych wspomagających proces ich funkcjonowania. System „CyberMatryca”, opracowywany w ramach projektu POIR.04.01.02-00-0041/17 finansowanego przez NCBiR, jest odpowiedzią na oczekiwania rynku. System, opierający się na rozwiązaniach Internetu Rzeczy i zaawansowanej analityce dyskryminacyjnej, pozwala m.in. na pozyskiwanie danych o stopniu zainteresowania poszczególnymi atrakcjami (POIs) parku oraz na obrazowanie typowych tras zwiedzania. Dane analizowane są także pod kątem prognozowania przewidywanego obciążenia atrakcji czy dalszej ścieżki turysty. Informacja o poziomie zainteresowania poszczególnymi POI pozwoli zarządcom parków na lepsze dostosowanie oferty turystycznej oraz właściwszą obsadę kadrową. Ponadto, pozyskiwanie informacji o indywidualnym zainteresowaniu danej osoby ułatwia dostosowywanie oferty turystycznej i edukacyjnej.

„CyberMatryca” integruje technologie śledzenia (GPS i BLE), elementy architektury IoT (Edge Computing), potencjał mikrokomputerów SBC, nowoczesne technologie sieciowe i bazodanowe (InfluxDB), a także odpowiednio opracowane algorytmy dyskryminujące, klasyfikujące i prognozujące. System opracowywany jest przez konsorcjum w składzie Politechnika Świętokrzyska (Lider) oraz spółka informatyczna 2P-Info z Kielc. W projekcie uczestniczy kilkunastoosobowa kadra, złożona z ambitnych i kreatywnych ludzi: teleinformatyków, programistów, analityków danych i elektroników. Pracami badawczo-rozwojowymi kieruje dr inż. Radosław Belka z Politechniki Świętokrzyskiej.

Efektem realizowanego projektu jest nie tylko opracowywany w fazie prac rozwojowych system, ale także potencjał synergiczny wynikający ze współpracy naukowców, specjalistów branży IT, środowiska biznesu oraz przedstawicieli przemysłu turystycznego.

Innowacyjne cechy rozwiązania

Nowością proponowanego rozwiązania jest integracja technologii IoT rozumianej jako rozproszona sieć sensoryczna, która pełniąc funkcje śledząco-monitorujące dostarcza dodatkowej wiedzy przede wszystkim na temat stanu i obciążenia parku, profilu zwiedzających oraz kształtowanych tendencji, przyczyniając się do usprawnienia procesu obsługi turysty i funkcjonowania parku. Z tego powodu, z racji oferowanych funkcji produkt stanowiłby istotną konkurencję dla istniejących rozwiązań. Obecne systemy obsługi zwiedzających tematyczne parki rozrywki ograniczają się głownie do usług rezerwacji, obsługi fiskalnej oraz prostego systemu planowania opartego o odgórnie narzucony harmonogram zwiedzania. Nie oferują natomiast lub oferują w ograniczonej formie funkcje śledzenia i monitorowania stanu, funkcje analizy zachowań i wspomagania decyzji czy funkcje prognozowania.

Proponowany sposób zakłada wykorzystanie zintegrowanego produktu informatycznego w postaci inteligentnego, zintegrowanego systemu obsługi, zapewniającego m.in. swobodę w wyborze trasy zwiedzania, personalizację usług, feedback, prognozowanie i indywidualizację potrzeb zwiedzających, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa i anonimowości zwiedzających.