Konferencja PŚk-UJK

Konferencja PŚk-UJK

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji na temat „Rozwój zrównoważony – aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowo-techniczne w wymiarach globalnym, krajowym i regionalnym” organizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania w dniach 26-28 września 2018 r. w Hotelu Stodółka w miejscowości Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 89, 26-085 Miedziana Góra k. Kielc.

Konferencja ma na celu upowszechnienie aktualnych wyników badań przedstawicieli nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych, politycznych, technicznych, wymianę poglądów oraz pogłębienie integracji środowisk naukowych z otoczeniem gospodarczym i sektorem badań.

Szczegółowe i bieżące informacje dostępne są na stronie:
http://www.konferencja-psk-ujk.tu.kielce.pl