Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” z NCBR

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” z NCBR

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi”
w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus”
Dla kogo?
1. samodzielnych podmiotów, jak:
 jednostki naukowe (w tym organizacje III sektora będące jednostkami naukowymi);
 przedsiębiorstwa (w tym organizacje III sektora będące przedsiębiorstwami);
2. konsorcjów składających się z podmiotów wymienionych w pkt. 1 – maks. 4 podmioty.
Na co?
 badania przemysłowe
 prace rozwojowe
 prace przedwdrożeniowe
Zakres tematyczny
Rozwiązania, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia
niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.
Termin naboru
wniosków od 8 czerwca 2020 r. do 25 września 2020 r. (do godziny 16:00)
Budżet konkursu  40 mln PLN
Dofinansowanie
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 200 tys. zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 3 mln zł.
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw:
w zależności od statusu mikro / małe/ średnie: od 35% do 80 %
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%.
Inne ważne informacje o konkursie
 Projekt musi obejmować przynajmniej prace rozwojowe.
 Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac
przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów
kwalifikowalnych projektu.

Sposób składania wniosków
Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym

link do systemu, dokumentacja