Konkurs w zakresie badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Konkurs w zakresie badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 4 czerwca 2019 r. ogłosiło:  Konkurs nr 10/2019 Runda 1 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Składanie wniosków: w dniach od 06.06.2019 r., od godz. 9.00 do 22.07.2019 r., do godz. 16.00 pod adresem https://osf.opi.org.pl.

wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie dla Rundy 1

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 10/2019, w szczególności tematyka projektów dla Rundy 1 wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr.

Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 10/2019 będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 10/2019 należy kierować na adres e-mail: dobr@ncbr.gov.pl