Laur dla najlepszych

Laur dla najlepszych

Laury dla naukowców i dydaktyków rozdane. Nagrody ministra Jarosława Gowina – prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych przedstawicieli świata akademickiego to podsumowanie dokonań w nauce mijającego roku. Wśród wyróżnionych jest dr inż. Magdalena Bacharz z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, która otrzymała wyróżnienie za osiągniecia naukowe II stopnia.

„Patrząc na nagrodzonych, wiem, że Polska nauka ma się coraz lepiej, a polscy akademicy osiągnęli poziom światowy – mówił wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin podczas uroczystości w Łazienkach Królewskich.

Coroczne wyróżnienia ministra nauki przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego.

W tym roku nagrodzono w sumie 60 przedstawicieli świata akademickiego

Więcej informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego → http://bit.ly/2B9Hboo